Úplně první teraristickou burzu v Praze uspořádala ještě v epoše budování socialismu organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva Tera pod vedením předsedy pana Vladislava Malého v tehdy nově zadaptované Pražské tržnici v Holešovicích. Teraristická společnost Praha (TSP), která vznikla na základě organizace Tera 26. 3. 1991, se rozhodla v této tradici pokračovat, a tak jsme hned 28. září 1991 uspořádali první Celostátní burzu v Kulturním době Vltavská. Burzy, které organizoval místopředseda TSP Martin Schusser, se konaly nejprve jednou, od roku 1992 dvakrát a od roku 1994 třikrát ročně a prosluly neuvěřitelně pestrou nabídkou hadů, želv, ještěrů, žab, mloků, pavouků, štírů, drobných savců a dalších terarijních zvířat, ale i krmení, literatury a technického vybavení. Snad ještě důležitější pro nás byla společenská funkce burz TSP – bylo to místo setkávání a debat jak starých přátel, tak i lidí, kteří se dosud neznali. Na naší burze byli všichni, kteří v teraristice něco znamenali i ti, kteří se kolem nich zatím jen motali. Zlatou éru ukončily až povodně v roce 2002, které poškodily sál na Vltavské. Další burza, uskutečněná (bohužel jen jednou) provizorně v náhradních prostorách na Masarykově nádraží však byla jednou z nejúspěšnějších. To už poslední Vltavské v květnu roku 2002 roli hlavního pořadatele převzal Oldřich Mudra.

Konec Celostátních teraristických burz však paradoxně nezpůsobily povodně, ale finančníci. Přišla nám výstraha, že používáním slova „burza“ pro záležitosti jiného než akciového, komoditního či jiného finančního charakteru porušujeme platné zákony a vyhlášky a vystavujeme se nebezpečí postihu. A tak máme od roku 1999 Terrabazar.

I po přestěhování do Národního domu na Smíchově v prosinci roku 2002 se Terrabazarům dařilo, podmínky pro jejich pořádání se však rok od roku zhoršovaly. Nájemné za sál nakonec dosáhlo neúnosné výše a my jsme museli tyto prostory opustit. Sál na Novodvorské byl pěkný, ale daleko od metra. A navíc počet teraristických burz rok od roku stoupá, už asi není víkend, kdy by nějaká v Praze, Plzni, Ostravě, Liberci či jiném městě nebyla. Místo, kde bychom se mohli potkat všichni, už nemáme. Na Novodvorské od Terabazaru k Terrabazaru ubývalo prodejců i návštěvníků, perspektivy teraristické burzy s nejdelší tradicí se jevily v temných barvách.

Když se do přípravy Terrabazarů opřel nový člen výboru TSP a Terrabazar se měl poslední srpnovou sobotu roku 2014 konat u stanice metra Pankrác, sledovali jsme nejprve s napětím a obavami a potom s rostoucími nadějemi zprávy o pokračující přípravě akce. V pátek v předvečer Terrabazaru organizační tým chystal nově zvolený sál v Konferenčním centru City až do druhé hodiny ranní, aby po opravdu symbolické hodince spánku byl v sobotu od pěti ráno opět na místě. Ač se Terrabazar v novém potýkal s nedůvěrou prodejců, přece jen byly obsazeny a vyprodány všechny stoly za účasti našich i zahraničních prodejců. Před otevřením bran veřejnosti se před sálem vytvořila dlouhá fronta, která až do jedenácté hodiny prakticky neubývala. Terrabazar tak po dlouhé době znovu zažil opravdový nápor, kdy na tuto akci zavítalo hodně přes tisíc návštěvníků.

Pozitivní reakce jak ze strany návštěvníků a prodejců převažovaly, a vedení TSP přesvědčily, že Terrabazar obnoví svou slávu a stane se nejvýznamnějším místem setkávání milovníků obojživelníků, plazů, bezobratlých a dalších terarijních zvířat.

Novinkou nejzásadnější je však to, že Terrabazary budou pořádány častěji, a to každý měsíc. Mají domácí atmosféru. Není na nich příliž plno a prodejci se tak mohou návštěvníkům plně věnovat. Také na TERRABAZARU nejsou dlouhé fronty u vstupu. Vše o Terrabazarech - kdy, kde a jak - pak naleznete na nových webových stránkách www.terrabazar.cz. Příznivci Facebooku mohou dění kolem Terrabazaru sledovat na jeho facebookových stránkách www.facebook.com/terrabazar.

Petr Kodym (Předseda TSP) a Olda Mudra (místopředseda TSP)